تغییر قیمت خمیرکاغذ تولیدکنندگان بزرگ این صنعت درجهان

 
 

 به گزارش وب سایت RISI ، برخی از تولیدکنندگان خمیر کاغذ در سراسر جهان تغییراتی در قیمتهای خود بوجود آورده اند، این تغییر قیمتها به شرح زیر است:

*شرکت Tembec ، قیمت تمام خمیرهای راندمان بالا، یا خمیر نیمه شیمایی رنگبری شده (BCTMP) خود را به میزان 30 دلار در هرتن برای مشتریان آسیایی از اول آگوست افزایش داده است.

*شرکت Fibria ، بزرگترین تولیدکننده خمیر در جهان، قیمت خمیر کرافت رنگبری شده آلاکیپتوس (BEK) را برای مشتریان اروپایی به میزان 30 دلار در هرتن از اول آگوست کاهش داده است.

*شرکت West Fraser ، قیمت خمیر نیمه شیمایی رنگبری شده (BCTMP) خود را به میزان 30 دلار در هرتن از اول آگوست افزایش داده است.

منبع: www.risiinfo.com